Ontstaan

In de Romeinse tijd zag onze kustlijn er totaal anders uit  De streek van Oostende en Zandvoorde was overstroomd maar in de loop van de jaren kwamen kreekruggen droog te liggen, te wijten aan de verzanding. (lichtgroen: overstroomd/middengroen:veen met klei bedekt/donkergroen:niet overstroomd)

Bron : De romeinen langs de vlaamse kust Hugo Thoen (Gemeentekrediet)

Op één van deze ruggen is Zandvoorde ontstaan in de 8ste eeuw. Deze hoger gelegen zandrug bood een veilige plaats om te wonen, midden in een drassig schorgebied. De rug (4 à 5 meter boven de zeespiegel) liep van aan het huidig kruispunt Grintweg-Zwanenlaan en volgde de Grintweg en Zandvoordedorpstraat tot aan Oudenburg.
De naam Zandvoorde is samengesteld uit oude termen “sand” en “furdu” wat betekent een zanderige, doorwaadbare plaats
Het aantal bewoners zal zeer beperkt geweest zijn en bestond uit landbouwers-schaapkwekers en turfontginners.

Schrijfwijzen:


  • 1249 : Zantvorde             
  • 1250 : Zandvorde
  • 1271 : Santforda
  • 1275 : Zantvorde
  • 1283 : Santforde
  • 1295 : Zandtvoorde
  • 1300 : Zandvorde
  • 1335 : Zandvoorde
email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer