Evolutie van de bevolking

Aanvankelijk was er een zeer beperkte bewoning kaart (Pourbus uit 1562). Duvelstorre , molen ( De welke ?) tekening niet nauwkeurig .

Zandvoorde anno 1562 met kerk  ,molen ,  kasteel  en schild van 's Heer Woutermansambacht (Gentse edele die in Zandvoorde een buitenverblijf had , kasteel met de vier torretjes , duvelstorre ?) Tekening naar de kaart van het Brugse vrije  van Pieter Pourbus

Bij de eerste volkstelling werden er te Zandvoorde 253 inwoners opgetekend, verdeeld over 47 gezinnen . Van de 47 Zandvoordse gezinshoofden waren er toen 17 die zelfs hun naam niet konden schrijven ! In 1910 is Zandvoorde nog een echt landbouwersdorp . De meeste dorpelingen leven van de heel vruchtbare poldergrond .Tarwe, rogge, zomer- en wintergerst , haver, veldbonen , erwten , vlas , tabak , voederbieten worden er geteeld. Ook de veeteelt komt ruim aan bod . In 1971 werd Zandvoorde een fusiegemeente van de stad Oostende .


1800:   416 (volkstelling Franse bezetter)
1816:   283 – ongeveer 50 huizen waarvan 9 boerderijen
1840:   554
1876:   625
1890:   867
1906:   1.222
1913:   1.420
1943:   1.523
1957-1963: bouw van de eerste Tuinwijk door de Kleine Landeigendommen(76 woningen,)
1959:   1.704
1970: bouw van de nieuwe tuinwijk of de Keignaertwijk door de Gelukkige Haard  (173 woningen)
1972:   2.950
1975-1978: bouw van de prefab-wijk (volkse benaming) door de Kleine Landeigendommen (95 woningen)
1974-1975: bouw van de villa-wijk (volkse benaming) door de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvesting (W.I.H.) (72 woningen)
Vanaf 1992: nieuwe verkavelingen in de Molenhoekwijk en de verkaveling Bostoen .
2011: bouw van een nieuwe verkaveling "De groene gouw" met 40 woningen , waarvan 24 gezinswoningen en 16 seniorenflats . Op 4 april 2011 telde Zandvoorde als deelgemeente van Oostende 3414 inwoners (Bron dienst bevolking Oostende).

email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer