Oprichting
Op 16 januari 2002 had een eerste vergadering plaats om de mogelijkheden te onderzoeken een heemkundige kring op te starten in Zandvoorde. Zes personen waren daar aanwezig . Na een open discussie kwamen zij tot het besluit dat het oprichten van een heemkundige werkgroep zinvol zou zijn. Momenteel bestaat de heemkring uit een twaalftal mensen en is de heemkundige kring een werkgroep binnen de Wijkcentrum 't kasteel Zandvoorde vzw'

Doelstelling
De heemkring heeft tot doelstelling  het bewaren, catalogeren en verwerken van heemkundige gegevens in verband met Zandvoorde. Aangezien het heel moeilijk is om de gehele geschiedenis van Zandvoorde te schrijven, heeft de heemkring  zich als doel gesteld bepaalde deelaspecten van de Zandvoordse geschiedenis te belichten. Mensen die zich geroepen voelen om mee te werken aan de geschiedenis van hun dorp kunnen altijd contact op nemen .

Samenkomsten
De eerste maandagavond is er vergadering waar de vooropgestelde agenda wordt besproken , deze vergadering gaat door in het zijlokaaltje van het oud gemeentehuis . De laatste maandagmiddag van de maand worden de verzamelde artikels geklasseerd in ons archief .

Bronnen
Voor het aanmaken van deze website werden verschillende bronnen aangesproken .
- Mien Zandvoorde door Willy Meseure .
-VLM (Vlaamse landmaatschappij) luchtfoto's .
-De romeinen langs de vlaamse kust Hugo Thoen (Gemeentekrediet)
-Archief heemkring Santforde .
-Kerk en leven .
-Archief Oostende o.l.v Claudia Vermaut .
-Archief van wijlen Andre Verburgh .

Bijgewerkt op 26/08/2017

email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer