De kerk


In 1282 is er sprake in een oorkonde van een kapel in Zandvoorde en wat later moet hier de eerste kerk gebouwd zijn met een middenbeuk en 2 zijbeuken De huidige middenbeuk en de pilaren stammen nog uit deze tijd en zijn geklasseerd (enkel dit!).

Eerste kerk (kaart Pourbus-1562)

In 1584 werden de duinen ten oosten van Oostende om strategische redenen (beleg van Oostende) afgegraven waardoor hele stukken van Zandvoorde opnieuw onder water kwamen . De kerk werd grondig verwoest door de geuzen (godsdienstoorlog). Na de voorlopige herstellingen bleef enkel de middenbeuk over . In 1895 werd gestart met de bouw van de huidige toren . Hij werd vóór de beuk gebouwd .

Kerk 1950

In 1908 werd een aanbesteding uitgeschreven voor de uitbreiding van de kerk (zijbeuken en de kruisbeuken, koor en sacristie) . De werken waren in 1911 voltooid en kreeg de kerk zijn huidig uitzicht . Op 27 juni 1917 kwam het bevel dat de kerk zou ingericht worden als hospitaal voor gekwetste duitse soldaten . Er werd toen mis gelezen in de sacristie , de pastorie , in open lucht , in een herberg en ook nog in een schuur . Dat bleef zo tot 1 december 1917 . Van af dan konden de diensten weer normaal doorgaan in de kerk .

KERK VAN ZANDVOORDE toegewijd aan OLV-Ten-Hemel-Opgenomen
Bron foto : pastoor Zandvoorde

Pastoors:

Julius Vynckier                     1903-1908
Achille Delputte                    1908-1912
Aloysius-Amandus Dalle      1912-1937
Dank zij hem zijn heel wat gegevens over onze parochie bewaard gebleven.
Valeer-Albrecht Pil               1937-1941
Prosper Bouciqué                  1941-1948
Joris Moenaert                       1948-1952
Gerard Maeyens                    1952-1959
Zijn liefde voor Vlaanderen uitte zich vooral in zijn sterk sociale bekommernis voor het 'gewone' Vlaamse volk.
Tryphon Huygehaert             1959-1979
Wilfried Ryckebusch            1979 -2012

Sinds 2003 is Luc Vantyghem pastoor van de federatie Kana waartoe Zandvoorde behoord . Sinds juni 2012 is Luc Vantyghem de enige pastoor in Zanvoorde,Stene en Konterdam en sinds september 2015 is dit nu de Pastorale Eenheid Kana met 3 kerken.

Medepastoors:

Daniël Huys                           1962-1971
Michel Goeman                     1971-1978
Ferdinand Plovie                   1978-1981

De kapel


De kapel werd gebouwd in 1945 door pastoor Bouciqué en werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima uit dank omdat Zandvoorde werd gespaard van groot onheil tijdens de tweede wereldoorlog .
Kapel in de zomer van 1952


email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer