De Kreken


De Keignaert  is ongeveer 80 tot 90 m breed en 1060 meter lang , en heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in het Zandvoords landschap.

  1. Bootje roeien .
  2. Zwemplaats – diepte 1,6 meter – gelegen 20 meter van de Kapittelstraat – zwemverbod  rond 1960 wegens vervuiling door rioolwater van Zandvoorde .
  3. Visplaats .
  4. Schaatsplezier .
  5. Jacht .
foto bron : VLM (vlaamse landmaatschappij)

De Keignaert werd in 2009 uitgebaggerd (slib van 1 meter dik) met de bedoeling om een groter bekken te hebben als waterbuffer en om de waterkwaliteit te verbeteren (voedselarm water trekt planten en dieren aan). De Keignaert werd een natuurgebied.
Naast de Keignaert heeft men ook, ten gevolge van de spoelpolders, het krekengebied dat goed zichtbaar is vanaf de Groene 62 . De zoutekreek is maximaal ongeveer 75 meter breed en 670 meter lang . Het water van de zoutekreek loopt naar de sluiskreek , die een breedte  heeft van ongeveer 25 meter en een lengte van 800 meter , en vandaar via de blauwe sluis naar de Gouwelozekreek .

1 : Antitankkanaal
2 : Polderdijk
3 : Zoutekreek
4 : Groene 62 ( Oude spoorlijn Oostende - Torhout )
5 : Sluiskreek
6 : Blauwe sluis
foto bron VLM (vlaamse landmaatschappij)


email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer