Het onderwijs

In 1778 was Antonius Degoe hier koster en schoolmeester. Op grond van en naast de kerk bouwde hij een huisje waar hij een “klaslokaal” hield in de leef-en eetruimte. Leerstof : aanvankelijk enkel godsdienst (catechismus), later lezen, rekenen en schrijven. Het huisje werd in 1909 gesloopt en de grond werd gebruikt als kerkhof.

1 Nu beenhouwerij Geert
2 Ingang Boterbloemstraat
3 Eerste schooltje

Rond 1859 werd een gemeenteschool (“meesterschool”) gebouwd  waar Pieter Alleman les gaf en 2 jaar later geholpen werd door zijn zoon Karel Alleman. Jongens en meisjes zaten samen in één ruimte maar gescheiden (ook op de speelplaats )

Oude gemeenteschool

1897: bouw van de kloosterschool onder impuls van pastoor Pieters en vanaf 1898 moesten de meisjes naar de “nonnenschool”. De zusters kwamen uit Kortemark en waren Vincentia, Brigitta en Johanna. In die tijd waren er ongeveer 1.000 inwoners in Zandvoorde met veel grote families. De school bestond uit 2 klassen , er waren 56 meisjes ingeschreven en een gemengde bewaarschool van 42 kinderen.

Oude schoolgebouwen Kloosterstraat

Reeds in 1907 werden 2 klassen bijgebouwd en werd een kantklosschool en later een naaischool ingericht.

Kantklosschool

 

Naaischool

Vanaf het derde leerjaar gingen de jongens automatisch over naar de gemeenteschool. Zo kwam het dat de gemeenteschool geen kleuterklas en geen eerste en tweede studiejaar had.
In 1949 worden nieuwe klaslokalen en de parochiezaal ingewijd (pastoor Moenaert).
In 1958 beantwoordden de gebouwen van de kloosterschool niet meer aan de eisen en werden nieuwe klassen opgetrokken.
In het schooljaar 1967-1968 werd een nieuwe vrije school gebouwd in de Kasteelstraat.
In 2004 werden in de Kloosterstraat nieuwe klaslokalen bijgebouwd en werd de speelplaats en het sanitair vernieuwd.
Bekende onderwijsfiguren:

  1. zuster Espérance (1935-1962)
  2. zuster Seraphine (1946-1956)
  3. Rachel Kindt (1919-1962 – 43 jaar!!)
  4. Luwina Jacobus (1938-1960)
  5. Meester Verscheure
  6. Juf Verscheure
  7. meester Saelens
  8. meester Beaumont
  9. meester Pylyzer

De gemeenteschool werd herbouwd in 1957-1958. In die periode (jaren 50 = een politieke verschuiving in de gemeenteraad) werd ook de samenwerking verbroken tussen kloosterschool en gemeenteschool en werd de gemeenteschool een gemengde school met meester Pylyzer als schoolhoofd.
Pas in het schooljaar 1978-1979 werd de kloosterschool een gemengde school.

email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer