De Grintweg

Het project "De geschiedenis van de Grintweg" vordert langzaam maar zeker. Wij willen zonder tijdsdruk een publicatie maken die bestaat uit een mengeling van persoonsgegevens, anekdotes en illustraties met respect voor de privacy van de mensen die erin voorkomen. Door opzoekingen in verschillende archieven en het verzamelen bij prive personen van allerlei documentatiemateriaal hopen wij er een boeiende publicatie van te maken. De periode waarover wij schrijven loopt van 1900 tot 1971 (fusie met Oostende). Rond 1900 stonden slechts een tiental huizen in de Grintweg en aan de hand van oude landkaarten en documenten proberen wij na te gaan welke huizen er reeds stonden. Ook zal er aandacht besteed worden aan het ontstaan van de Keignaert en het dijkensysteem in de omgeving van de Grintweg. Het is mogelijk dat sommige bewoners van de Grintweg persoonlijk zullen gecontacteerd worden om bepaalde onduidelijkheden in onze opzoekingen te kunnen bijwerken .Wij zoeken ook oude foto's van de Grintweg om ze te kopieren en later eventueel te publiceren . Mensen die belangstelling hebben in de Zandvoordse geschiedenis of die leuke anekdotes kennen omtrent de Grintweg kunnen steeds contact opnemen of bij een van onze leden. Je bent op voorhand van harte welkom.
Grintweg 1930
Grintweg heden


email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer