Publicaties


Sedert de oprichting van onze heemkring werden reeds een viertal boeken uitgegeven die een bepaald thema van onze geschiedenis onder de loep namen .

100 jaar Kasteel van Zandvoorde

uitgebracht in september 2004

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kasteel werd door de heemkring een boekje uitgegeven over de geschiedenis van het kasteel . Wij proberen de opeenvolgende bewoners van het gebouw te reconstrueren . Als enig herenhuis in het dorp met daarenboven stallingen  , een boomgaard  en een groot stuk grond maakte het bouwwerk een grote indruk  op de Zandvoordenaars . Het gebouw werd dan ook prompt omgedoopt tot "Het kasteel" . Momenteel doet het kasteel dienst als wijkcentrum en is de vaste stek geworden van verschillende verenigingen  , waaronder ook de heemkring .


Mien Zandvoorde

uitgebracht in oktober 2005

Dit boek is van de hand van wijlen Willy Meseure . Willy was reeds lang bezig met allerlei informatie te verzamelen over Zandvoorde en had ook al een aantal kleinere publicaties op zijn naam staan (die helaas uitverkocht zijn) . Samen met een aantal andere heemkundeliefhebbers (o.a Luc Blomme , Willy Devynck , André Verburgh)) had hij een echt archief opgebouwd . Toen Willy met pensioen ging wilde hij in een uitgebreid werk de geschiedenis van "zien" Zandvoorde schrijven . Toen zijn werk bijna klaar was werd Willy ernstig ziek en overleed hij . Zijn echtgenote Agnes en zijn kinderen Dirk en An wilden dit levenswerk niet laten verloren gaan en besloten het te publiceren . In samenwerking met de heemkring "Santforde" werden de laatste verbeteringen aangebracht . Het werd een boek met de titel "Mien Zandvoorde" . Het is een vlot leesbaar werk geworden dat de geschiedenis van Zandvoorde beschrijft vanaf het prille ontstaan tot op heden . Dit boek is nog steeds verkrijgbaar en kost €19.


Zandvoorde een boerendorp van weleer

uitgebracht in oktober 2007

De heemkring heeft zich in het thema boerderijen verdiept en heeft gepoogd de geschiedenis van de Zandvoordse boerderijen van 1900 tot heden te reconstrueren . Voor sommige hoeves was dat geen probleem omdat de bewoners ervan bekende families waren waar het bedrijf van vader op zoon overging . Voor sommige kleinere boerderijen was dat moeilijker , zij hielden op te bestaan , werden afgebroken of wisselden regelmatig van bewoner . Toch menen wij dat hetgeen wij konden achterhalen de moeite waard was om te publiceren . Naast een groot aantal foto's waarover wij beschikken zullen in de publicatie ook algemene artikelen over het landbouwersleven van de laatste 100 jaar ingelast worden . Tevens zullen in de publicaties een beperkt aantal genealogische gegevens opgenomen worden van families die op de betreffende boerderij gewoond hebben . Dit boek is nog verkrijgbaar en kost 23 euro .


KSA Zwaneburcht Zandvoorde 1959-2009

uitgebracht in april 2009

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van KSA-Zwaneburcht Zandvoorde bracht de heemkring een fotoboek uit . In dit jubelboek wordt de geschiedenis van 50 jaar KSA Zandvoorde geschetst aan de hand van meer dan 500 foto's (kleur en zwart-wit) en een 60-tal artikels die één voor één geschreven zijn door (oud) KSA-leid(st)ers . Dit boek is nog beschikbaar en kost 40 euro .

Zandvoorde tijdens de eerste wereldoorlog

uitgebracht in september 2014

Wat weinig Zandvoordenaars nog weten is, dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog ook soldaten uit ons dorp gesneuveld zijn .De heemkring heeft opzoekingen gedaan en heeft  de namen gevonden van 11 gesneuvelde Zandvoordse militairen, allemaal jonge mensen aan wie ons land  heel wat te danken heeft . Er zijn jammer genoeg weinig documenten en foto’s te vinden over Zandvoorde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het belangrijkste tijdsdocument waarover we beschikken is het oorlogsdagboek van de toenmalige pastoor. Een ander belangrijke vondst zijn de gemeenteraadsverslagen uit die periode. Daarin wordt genoteerd welke lasten de Duitsers aan onze gemeente oplegden en hoe moeilijk het gemeentebestuur het had om aan die Duitse eisen te voldoen. Dit alles hebben wij ondergebracht in een boek . Dit boek is nog verkrijgbaar en kost 17 euro.

De Zandvoordse cafés door de jaren heen .

uitgebracht in september 2019

Deze publcatie van 175 bladzijden gemaakt over de cafés die er ooit waren en nog zijn . Wij zijn er in geslaagd om 44 locaties aan te duiden waar , voor een korte af lange periode een café was . Dit boek toont ook aan hoe intens het uitgangsleven in Zandvoorde was in de eerste helft van de 20 ste eeuw . Bij kermissen en vieringen nam de ganse bevolking van het dorp deel aan de festiviteiten , alles speelde zich plaatselijk af . Dit boek is nog steeds verkrijgbaar en kost 22 euro .

email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer