Spoorweg Oostende - Brugge

In augustus 1838 werd de spoorlijn Brugge-Oostende in gebruik genomen en op 28 augustus officieel ingehuldigd . Aanvankelijk kwamen er per dag slechts vier treinen voorbij ! In 1839 waren er op dit gedeelte maar twee tussenstations , namelijk Jabbeke en Plassendale. Op 1mei 1903werd de stopplaats Zandvoorde een volwaardig station met weegbrug en een los- en laadspoor. In de vijftiger jaren werd er overgeschakeld naar dieseltractie en op 17 oktober 1954 reed de eerste elektrische trein hier voorbij. De stopplaats Zandvoorde was ideaal gelegen voor de vele arbeiders van chemische fabriek UCB.
In 1984 werd de halte Zandvoorde opgeheven . Het stationsgebouw was reeds in 1972 gesloopt .

Station mei 1953

Spoorweg Oostende -Torhout-Ieper-Armentières

Werd in 1864 in gebruik genomen maar pas in 1936-1939 werd het tracé gelegd in Zandvoorde. Deze spoorweg werd gebruikt door seizoenarbeiders die in Frankrijk gingen werken en door Franse toeristen die in Oostende op vakantie kwamen.
In 1963 reed de laatste passagierstrein en in 1967 de laatste goederentrein). In 1981 werden pogingen ondernomen om er een museumlijn van te maken , maar dat ging niet door . In 1985 werden de rails en de dwarsliggers verwijderd .
Momenteel is deze spoorlijn beter gekend onder de naam "De groene 62" en is het een fiets en wandelroute.

Dieseltrein mei 1953

email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer